DOCTOR TES-03 NASIL ÇALIŞIR

TERAPÖTİK EYLEM BİÇİMİ

  Canlı organizmalar içindeki yaşam destek süreçlerinin büyük bir 
 
çoğunluğunun beyin tarafından idare edildiği uzun bir süredir açık ve 
 
tartışılmaz bir olgudur. Beyin, zihnimizi, duygularımızı, davranışlarımızı 
 
ve organların ve fonksiyonel sistemlerin normal faaliyetlerini kontrol eden 
 
gerçek kontrol merkezini temsil etmektedir.
 
Beynimiz vücuttaki hücrelerle etkileşim içinde olan farklı kimyasal 
 
bileşenler tarafından aracılık edilerek iletilen talimatlar gönderir. 
 
Beyin tarafından salgılanan bu aracılara nörohormonlar denilmektedir. 
 
Bunların her biri özel bir fonksiyondan ya da nihai sonuçtan sorumludur. 
 
Bunların arasında endorfin gerçekten en önemli nörohormonlar olarak 
 
düşünülebilir.
 
Endorfinler beynin hipotalamus-hipofiz bölgesinde üretilen ve salgılanan 
 
peptitlerdir. İlk olarak 1970'lerde keşfedilmişlerdir. İlk olarak beyin elektrik 
 
uyarımının yüksek kalitede bir analijeziye yol açabileceği bulunmuştur. 
 
Bu etkiden sorumlu mekanizmalar üzerinde çalışılırken bilinen diğer tüm 
 
analjeziklerle kıyaslandığında ağrıyı çok daha etkili bir şekilde azaltan 
 
insandaki bu analjezik etkiye opioidlerin aracılık ettiği bulunmuştur. Bu nedenle, 
 
bu yeni bileşenlere endorfinler veya "endojen morfinleri" adı verilmiştir.
 
Daha sonra analjezi endorfinler diğer birçok önemli görevi yerine 
 
getirmişlerdir. Özelde, güçlü anti-stres bileşenlerdir, bağışıklık durumunu 
 
normalleştirebilirler, hasarlı dokuların iyileşmesini hızlandırırlar, yaşam 
 
kalitesini önemli oranda iyileştirebilirler vb. Daha da ötesi, insan vücuduna 
 
verilen küçük miktardaki endorfinler sonuçta olumlu duygular yarattığı 
 
için bunlar "sevinç hormonları" olarak adlandırılmaktadır.Eğer endorfin 
 
yeterli düzeyde ise kişi ciddi strese ve görevlere dayanabilir, hastalıklara 
 
direnebilir ve hastalıklardan sonra daha hızlı iyileşir. Ayrıca hoş olmayan 
 
olaylar bir felaket olarak değerlendirilmez ve bir çıkış yolu bulma ümidi 
 
silinip atılmaz.
 
 Maalesef çoğumuz çeşitli stres koşulları ve çevre kirliliğinin neden 
 
olduğu akut endorfin yetmezliğinden muzdaribiz ve enfeksiyöz ajanlar, 
 
aşırı fiziksel ve zihinsel yüklerle vb. karşılaşmaktayız. Hepsi birlikte vücudu 
 
düzenleyici bir fonksiyonda bozukluğa yol açar, ki bunu rüyaların kalitesini 
 
ve bir bütün olarak yaşam kalitesini etkileyen akut ve kronik hastalıklar, 
 
ağrılı sendromlar, rahatsız iyileşme süreçleri, bağışıklığın tehlikeye 
 
girmesi, psikosomatik bozukluklar takip eder.
 
Hangi şikayetler, belirtiler ve koşullar endorfin eksikliği ile ilişkili olabilir?
 
Makul olmayan yüksek yoğunlukta akut baş ağrısı;
 
Açıklanamayan tekrarlanan baş ağrısı, kronik migren;
 
Omurga ve eklemlerle ilgili kronik ağrıları geçirme;
 
Uzun süreli iyileşmeyen küçük yaralar ve sıyrıklar;
 
Arteriyel kan basıncındaki sık değişiklikler, meteo duyarlılığı;
 
Adet düzensizlikleri, adet öncesi sendromu, yaş dönümü 
 
düzensizlikleri;
 
Yavaş ilerleyen sinirsel işitme kaybı;
 
Bilgisayarla ilgili görsel yorgunluk;
 
Uykusuzluk ya da aşırı uyku hali;
 
Açıklanamayan dermansızlık, çabuk yorulma;
 
Dikkatini toplayamama, net düşünme, karar verememe durumu;
 
Düşük üzüntü hali, ağlama, anksiyete, temelsiz korkular;
 
Hoşgörüsüzlük, yorgunluk; 
 
Enfeksiyonlarla bağlantılı olmayan kronik kabızlık veya ishal,veya 
 
açık dengesiz beslenme nedenleri;
 
Düşük ruh hali ile ilişkili aşırı kilo kaybı/kilo artışı;
 
Açıklanamayan her mevsim yaşanan soğuk algınlığı ile bağlantılı 
 
hastalıklar veya kronik nazofaringeal hastalıkların nüksetmesi;
 
Okul önsesine ve okula uyumsuzluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite 
 
bozukluğu olan çocuklar;
 
Oyun bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, alkol ve afyon bağımlılığı.
 
Vücudun savunma sistemlerini harekete geçirme yolları
 
İyileştirme sanatının gündeme getirildiği ilk günlerden beri doktorlar 
 
sürekli olarak elektrik gücü kullanarak vücut savunma sistemini harekete 
 
geçirme yollarını aramaktadırlar. Tarih kayıtları, M.S. 1. Yüzyıla kadar 
 
giden antik Roma’da İmparator Claudius’un saray hekimi olan Scribonius 
 
Largus’un baş ağrısından muzdarip olan asil hastaların alınlarının üzerine 
 
torpil balığı koyduğunu göstermektedir. Bu yöntem mevcut ağrıyı geçirmek 
 
ve tekrarlanmasını önlemek için bulunmuştu. Bu yöntem onu yüksek 
 
sınıftan insanlar arasında ünlü bir hekim haline getirmiştir.
 
 Tarihçiler elektriklenme, galvanizasyon, elektrikli narkoz, hayal, 
 
analjezi için icat edilmiş olan birçok yöntem ve cihazı bilmektedirler.
 
Ancak, bunların çoğu geçmişte kaybolmuştur.
 
Günümüzde “DOCTOR TES-03” üniteleri kullanılarak uygulanan 
 
transkranial elektrik simülasyonu hastalardaki endorfin salgı seviyesini 
 
önemli derecede artırabildiği bilimsel olarak kanıtlanmış birkaç 
 
yöntemden biridir. Bu üniteler benzersiz atımlı düşük güçte elektrik 
 
akımı yayarak vücut içinde endorfin üretimini artırabilmektedir. Bunun da 
 
ötesinde, tek bir kısa prosedürün terapötik etkisi bile 12 saatle birkaç 
 
gün arasında sürebilmektedir.
 
Bu yönetim hastalar için tamamen güvenli olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bunun nedeni, ilaç alınması veya vücuda ilaç veya uyarıcı maddeler 
 
verilmesine değil, gerçek vücut savunma sistemin(endorfin) eğitilmesine 
 
dayanmasıdır.
 
İşlem sırasında salgılanan endorfin buna yüksek derecede ihtiyacı olan 
 
vücut tarafından tüketildiği için ve fazlası da birkaç dakika içinde indirgendiği 
 
için TES Terapisi alışkanlık, tiryakilik ya da bağımlılık yaratmaz.
 
Endorfinlerin normal seviyeye ulaştığını teyit TES terapisinin etkileri:
 
Sonuçları dahil stres ve depresyonun ortadan kaybolması;
 
Esenliğin ve genel durumun iyileşmesi, sesli rüyalar, performansın 
 
artması, bir bütün olarak yaşam kalitesinin artnası;
 
Ağrı sendromlarının kaybolması ya da yoğunluklarının azalması;
 
Eskiden kalmalar dahil, uzun süreli iyileşmeyen yaraların ve ülserin 
 
iyileşmesi;
 
Bağışıklığın, vücut direncinin artması, enfeksiyon hastalıklarının 
 
görülmesinde düşüş;
 
Her türlü hastalıktan sonra daha hızlı iyileşme;
 
Istikrarlı hale gelen ve normalleşen kan basıncı;
 
Cildin görünümünün iyileşmesi;
 
Tütün ve alkol bağımlılığında azalma;
 
Bozulmuş olan dışkılamanın normalleşmesi.
07.10.2013
Afolu Bot
Vestibuler Sistem
Evde Uzay Terapisi
Rehabilitasyon Araçları
Meditouch HandTutor