Doktorlar İçin

Transkranyal elektrostimülasyon (TES) yöntemi hakkında

Transkranyal elektrostimülasyon (TES) – düşük amplitüdlü (3mA’e kadar) elektrik akımıyla beyin sapı yapıları üzerinde etki etme yöntemidir.

Bu etki, beynin alfa-ritimlerinin aktivasyonunu, beynin diğer bioritimlerinin normalize olmasını, serotonin, asetilkolin, met-enkefalin ve beta-endorfinlerin konsantrasyonlarının artmasını sağlar. Beynin alfa-ritimlerinin aktivasyonu ( 8-12 Hz ) sakinleştirici etkiye sahiptir, gerginlik ve stres azalır, ruh hali normalize olur, farklı ağrı tiplerinin algılanması regüle edilir.

Alfaria cihazın kullanımı herhangi bir tedavi yöntemiyle kombine edilebilir.

 

Transkranyal elektrostimülasyon yöntemi (TES) Rusya’da olduğu gibi yurt dışında da 20 yılı aşkın bir süredir geniş çapta kullanılmaktadır. Bugüne kadar TES ile ilgili 200’den fazla insan üzerinde, 50 hayvan üzerinde klinik araştırma yapılmıştır ve 500’den fazla makale yazılmıştır.

Mikroelektrik akımları, beyin sapında bulunan spesifik sinir hücre gruplarını aktive ediyor. Bu sinir hücre grupları serotonin ve asetilkolin üretiyorlar, ve bunlar kimyasal aktivasyonu etkilerler. Alfaria cihazı, beyin sapındaki belirli sinir hücrelerinin elektriksel ve kimyasal aktivasyonunu değiştirerek beynin nörokimyasal sistemlerinin faaliyetlerini düzenlemektedir. Sonuç olarak, beyinde alfa-durum olarak bilinen ve EEG kaydı ile (8-13 Hz) ölçülebilen belirli bir elektriksel aktivasyon oluşuyor. Alfa-ritimler ile birlikte sakinleşme ve rahatlama duygusu oluşmakta ve düşünme süreci stimüle olmaktadır.

TES kullanımının etkileri

  1. Nörotik semptomların azalması, gerginliğin ve değişik korkuların giderilmesi.
  2. Emosyonel durum pozitifleşmektedir.
  3. Hasta seans sırasında rahatladığını ve kaslarının gevşediğini hisseder (kas kasılmaları giderilir).
  4. Uyarılma ve bloke edilme işlemlerinin regüle edilmesinden dolayı bir yandan efektif gerginlik, diğer yandan da depressif durum giderilir.
  5. Psikolojik savunma mekanizmalarının bloke edilmesi
  6. Somatik hastalıklarda ( miyalji, kardialji, nöralji, değişik tipte baş ağrıları vs.) ağrıların giderilmesini sağlayan analjezik etki.

 

07.10.2013
Afolu Bot
Vestibuler Sistem
Evde Uzay Terapisi
Rehabilitasyon Araçları
Meditouch HandTutor